torsdag 1 augusti 2013

Ska företag få vara asociala?Nu har regeringen ordnat det så att arbetslösa ska sysselsättas med att söka arbete. Som inte finns. Den som inte söker arbete tillräckligt energiskt kan förlora a-kassan. Högerregeringen lägger alltså ansvaret för sysselsättningen – eller bristen på sysselsättning – hos arbetarna.

Hur skulle det vara att vända på det och lägga ansvaret hos företagen? På varje arbetsplats skulle de anställda tillfrågas om hur de har det på jobbet. För stressigt? För ansträngande? Då finns det plats för flera för att jobbet ska bli uthärdligt. Anställ dem då! Och arbetslösheten skulle försvinna på nolltid.

Företagen skulle tjäna på det. Med fler i arbete ökar köpkraften i samhället. Det blir ökad konsumtion av varor och tjänster. Fler anställda och höjda löner sätter fart på Sverige. Skatteintäkterna ökar samtidigt som behovet av skattefinansierade förmåner (sk bidrag) minskar.

Att göra slut på arbetslösheten är alltså inte svårt. Det krävs bara att tvinga företagen att sluta vara asociala. Att få dem att anställa tillräckligt många för att göra slut på stress och plåga i arbetslivet. Att få företagarna att känna sej som medborgare. Att tvinga dem att sluta vara asociala.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar