söndag 25 augusti 2013

Om makt och vidskepelseNog är det skrämmande att USA, som är världens mäktigaste land, har ett folk som är vidskepligt och religiöst. Om det nu är så, eller bara något som man säger av gammal vana. Jag läser Richard Dawkins bok Så gick det till (Leopard).
Han påstår att mer än 40 procent av USA:s befolkning tror att Gud skapade världen för sex tusen år sen. Lika många tror på historien om Noaks ark ord för ord. Sådana historieförnekare har makt i skolstyrelser och undervisar sina barn i hemmet för att de små inte ska komma i kontakt med naturvetenskapliga lärare. De har företrädare i USA:s kongress.
Mer än 40 procent av USA:s befolkning skulle alltså ta Bibelns uppgifter bokstavligt. Om Gud skapat världen som de bibeltrogna menar bör de första människorna ha levat samtidigt som dinosaurierna. Hur många tror det? I Sverige och Schweiz 9 procent. I Polen 33 procent. I USA och Turkiet över 40 procent.
Människan har utvecklats ur andra däggdjur. Vissa saker måste betraktas som fakta fast de är svåra att bevisa. Vi behöver inte bevisa att kaniner och leoparder haft en gemensam stammoder. Vi vet inte hur hon såg ut, men hon måste ha funnits. Ryssarna började förädla solrosen av religiösa skäl. Kyrkan förbjöd olja i matlagningen vissa tider. Men solrosfröoljan var undantagen, eftersom solrosen inte nämns i Bibeln.
I Dawkins bok kan vi läsa om fisken som kravlade upp på land och så småningom blev mus eller människa och om likheten mellan fladdermusens och människans skelett.
Det är fascinerande läsning för den som är vetenskapligt intresserad. Men jag tvivlar på att Dawkins når fram till dem som verkligen skulle behöva hans visdom. Och att världens mäktigaste land skulle ha en befolkning som  är vidskeplig och förnekar vetenskap och fakta finner jag skrämmande.

                                    
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar