måndag 9 december 2013

Här kan du möta skrivande arbetare


Till den vänsterpress jag läser hör Kommunistiska partiets tidskrift Proletären. Den har på baksidan en samlingsrubrik: Från oss som bygger landet.  Det är en av de få platser i den svenska pressen där vanliga arbetare har ordet. Där möter man i nr 49, 5 december, postchauffören Tomas Dahl, som inleder sin artikel så här:

Ibland får den ideologiskt drivna avregleringspolitiken nästan komiska inslag. Men bara nästan, för egentligen är det tragiskt att vår gemensamt ägda välfärd reas ut till hugade spekulanter.
Högern lärde sig av motståndet mot avreglering och privatisering på 80- och 90-talen. I dag kallas det för valfrihet och avmonopolisering. Att det i praktiken innebär att öppna upp välfärdssektor för privata kapitalintressen att profitera på, det talar man tyst om.
Resultatet är att miljarder av våra skattemedel inte längre går till vård och utbildning utan hamnar i ägarnas vinstportfölj.

En postchaufför är den som möter medicinansvariga sköterskor som med hjärtat i halsgropen frågar om han har med sig några apotekspaket. Leveranser som tidigare låg inom det statliga apoteksbolagets ansvar och fungerade klanderfritt har nu avreglerats. Nya aktörer har dykt upp. Livsviktiga mediciner levereras med fel innehåll eller inte alls.

Det jag nu gör är att propagera för Proletären. Om du inte ha råd att prenumerera (för den är dyr, 600 kr om året) så sök den på biblioteket och läs baksidan där varje vecka. Det är ett säkert sätt att få möta skrivande arbetare och ta del av deras erfarenheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar