tisdag 15 maj 2012

Regerar gör man med våld, nu som då


Den 13 juli 1706 avrättades Johan Hindric Schönheit för hädelse av Gud och smädande av överheten.
Först blev högra handen avhuggen, därpå tungan med en krok utdragen och bortskuren, sedermera huvudet avslaget och jämte kroppen bränt, och slutligen hand och tunga fastspikade på kåken, dvs pålen.
Det är Sverige för 300 år sedan. Sådana är vi väl inte i dag? Nej, inte vi, men en hel del regimer i politiskt underutvecklade länder, vilkas våld vi kan se på teve varje dag.

Vi är mer civiliserade. Men vart är vi på väg? Tungan avskuren. När kulturanslagen minskar eller sånt som billigt trycksaksporto tas bort får jag en känsla av att det är detta överheten helst skulle vilja göra med oss.
(För yngre läsare kan jag tala om att vi förr hade lägre porto för trycksaker, så att man kunde skicka tidningar, böcker och kallelser biligt. När det slopades 1981 blev det ett dråpslag mot kulturen.)
Överheten vill tysta folket.

Det finns två sätt att se på världen. Ett medeltida, då är allt stillastående, Gud är allsmäktig och vi människor maktlösa. Godsägaren har fått sin makt av Gud och bönderna är hans undersåtar och det ska ingen försöka ändra på.
Ett nutida sätt att se på världen borde vara marxistiskt: allt är rörelse och förändring. Målet bör vara fred, frihet och generell välfärd. Det mål vi en gång hade uppnått här i Norden. Det svenska 1980-talet uppvisade en välfärd som aldrig tidigare förekommit i världshistorien. Dit borde alla världens folk sträva.

Det vill de mäktiga inte höra talas om. Inte här och inte ute i världen. De mäktiga har nu fått sina drängar i regeringsställning hos oss och vill behålla sin makt. De håller fast vid den medeltida synen på världen: allt ska stå stilla och förbli som det är.
De hugger inte huvudet av folk och skär ut tungan på den som vill yttra sej. Men de ser till att deras fiender blir avrättade (Olof Palme med flera). De kastar ut folk i arbetslöshet och utförsäkrar sjuka. Driver folk till nöd och självmord. Tystar oss med borgerlig press och får oss att sitta och glo på teve i stället för att yttra oss i teve.

Vår organisation är avväpnad. Socialdemokratin har brutits ner. Våra toppolitiker har låtit sej köpas och är nu miljonärer. Det är en skam. Men det är också ett intressant område för de ungdomar som så småningom vill börja forska i vad våra s-ledares heder har kostat att köpa. Jag hoppas få läsa en doktorsavhandling om det innan jag lämnar in.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar