fredag 9 december 2011

Välfärd kan aldrig gå med förlust


I arton av tjugoen landsting och regioner går sjukvården med förlust, läser jag i dagspressen den 7 december.

Går med förlust? Skulle sjukvården gå med vinst? Till vem i så fall? Så långt har det alltså gått att de TT-journalister som skriver om ekonomi tror att offentlig verksamhet går i samma spår som privat verksamhet!

Låt mig försöka förklara: Privat verksamhet ska uppfylla ekonomiska mål. Offentlig verksamhet ska uppfylla politiska mål.

Personer som vill tjäna på oss andra vill att deras verksamhet ska gå med vinst. Personer som vill tjäna oss andra ska se till att politiska beslut uppnås.

Att alla människor ska ha rätt till god sjukvård är ett politiskt beslut, liksom att alla barn ska ha rätt till undervisning och att alla gamla ska ha rätt till pension, bostad, mat och vård oavsett om de kan betala eller inte.

Vi bör alltså alltid fråga vad varje verksamhet har för uppsåt. Är uppsåtet att tjäna pengar rör vi oss med privat företagsamhet. Är uppsåtet att förverkliga politiska beslut rör vi oss med offentlig verksamhet.

Det har ingenting med moral att göra. Det är inte dålig moral att privat verksamhet ska syfta till vinst. Om man har hederliga företagare. Det är inte mer moraliskt att offentligverksamhet ska tjäna befolkningen. Det gör den, om man har hederliga politiker.

Offentlig verksamhet kan aldrig gå med förlust. De politiska målen ska fullföljas. Politikerna ska se till att verksamheten kan finansieras. Antingen får de minska målen eller höja skatten.

 I Skåne räknar man med att sjukvården går back med ca 200 miljoner kronor. 500 anställda måste bort, skriver TT. De anställda ska alltså betala en "förlust" som oskickliga politiker åstadkommit genom att se på offentlig verksamhet som om den vore privat.

Privata företagare stjäl ofta några anställdas löner genom att avskeda dem och låta de kvarvarande göra även deras jobb utan ersättning. Nu gör de skånska politikerna likadant. (Politikernas egna löner påverkas inte. Politiker drabbas aldrig av sina egna beslut.)

Det här kan jag säga som inte är ekonom. Varför säger inte ekonomerna detsamma? Är de indoktrinerade av Handelshögskolan och okunniga? Eller är de köpta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar