torsdag 22 december 2011

Religion är vidskepelse


I går kväll såg jag ett teveprogram om en 22-årig flicka som tvingats fly från Irak av religiösa skäl. Hon bekände sej till en religion som ser Johannes Döparen som den verkliga profeten och Jesus som en lärjunge till honom. Det finns massor av religiösa konstigheter här i världen. En är omskärelsen av pojkar. Och ännu värre könsstympningen av flickor. Och att folk av olika trosuppfattningar förföljer och dödar varann. Till den som söker argument mot religiös vidskepelse vill jag rekommendera Birgitta Forsmans bok Gudlös etik (Fri Tanke förlag). Om den skrev jag 15 november i Folkbladet:

I denna dystra tid när religioner tränger sig på både i vardagen och i politiska sammanhang är det viktigt att stå emot deras maktanspråk. Alla människor måste få tänka fritt och diskutera öppet. Det är kontentan i denna bok.
Den gyllene regeln, Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem (Matt. 7:12), är inget speciellt för kristendomen, den finns i flera kulturer och religioner. Halva Bibeln är fylld med hämndlystnad och grymma avrättningar. Om Bibelns syn på homosexualitet och tidelag kan man läsa i tredje Mosebok 18:22.
Kyrkan har betraktat djur som föremål utan själ. Om djuret skriker när man skär i det, är det bara som när ett hjul gnisslar.
Teologer räknar med övernaturliga fenomen. Att vara troende anses fint. Men man kanske ska akta sig för att flyga med en pilot som tror på ett paradis efter döden.
De senaste decenniernas medicinska framsteg har skett trots de kristnas motstånd, säger Birgitta Forsman. I dag är islam ett större hinder för vetenskaplig och filosofisk utveckling än vad kristendomen varit. Där måste lärare säga till elever att jordbävningar beror på att Allah visar sin vrede. Den kristna högern i USA visar samma vetenskapsförakt när de hävdar att Gud skapade världen för sextusen år sedan.
I Sverige har de flesta befriat sig från tro och vidskepelse. Men för bara något hundratal år sedan ansågs kroppen så oren att det var skamligt att klä av sig naken och rengöra den. Sexundervisning och preventivmedel var länge förbjudna. Hinke Bergegren fick kämpa hårt med sin slogan: Bättre kärlek utan barn än barn utan kärlek.
Vi behöver ingen Gud. Vi ska väl inte handla moraliskt bara av rädsla för straff?
Birgitta Forsman granskar religionernas syn på kvinnan. Hon konstaterar till exempel att nästan alla "ensamkommande flyktingbarn" är pojkar eller halvvuxna män, trots att flickor har det värre i de länder dessa kommer från.
Om judar gör hon en intressant iakttagelse. De kristna har nedvärderat dem för att de avrättade Jesus. Judar är dumma. Ändå är 32 procent av alla Nobelpristagare judar fast de bara utgör 0,2 procent av jordens befolkning.
På senare år har de kristna i Sverige börjat samarbeta med muslimer. Det finns planer på att bygga ett gemensamt "Guds hus" i Fisksätra. Och det meddelas att Sofia församling i Stockholm har anställt en imam. En ekumenik som förefaller Birgitta Forsman märklig. Om man bara tror på något är det inte så viktigt vad man tror? Är det huvudsaken att man tror på några övernaturliga figurer, likgiltigt vilka?
Utan tvivel är man inte klok, sa Tage Danielsson. Om du har minsta tvivel på ditt sunda förstånd bör du läsa den här boken. Den är också intressant för oss som aldrig haft nån tro att tvivla på.

Ja, så skrev jag om boken Gudlös etik, som jag varmt rekommenderar. Det finns många slags religioner. Men ett har de gemensamt: de är alla vidskepelse, ett förvetenskapligt tänkande, en kulturell efterblivenhet som folk överallt i världen snart skulle växa ifrån, om inte olika slags makthavare använde religion att förtrycka folk med.
I ett upplyst och sekulariserat land som Sverige har vi här ett demokratiskt problem. Vi bör sprida upplysning och motarbeta all slags religion men samtidigt hävda trosfrihet! Alla har rätt att tro vad de vill. Men alla har rätt att slippa bli påtvingade vidskepelse – särskilt barn i skolan. Vi har ju en urgammal regel att leva efter: Allt vad ni vill att andra ska göra er, det ska ni också göra dem. Vanlig enkel klokhet har inget med religion att göra.
                                            

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar