onsdag 14 december 2011

En riktig skitskola


Sveriges skolsystem är unikt i världen där skattefinansierad verksamhet får vara vinstdrivande. Utländska kapitalister köper in sig i den svenska skolan. Är det möjligt att göra stora vinster utan att eleverna blir lidande?
Den frågan ställde Utbildningsradion nyligen i sitt program Världens bästa skitskola.
Men den märkliga rubriken låter ju inte som den pekar på ägandet utan snarare på innehållet. I fråga om innehållet har den svenska skolan alltid varit en skitskola – i varje fall om man ser det ur arbetarklassens synpunkt.
Vår folkskola skapades samtidigt som Marx och Engels började skriva Kommunistiska Manifestet. Som arbetarklassen verkligen hade behov av men som aldrig kom in i skolan.
Vad var det då som var så märkligt med marxismen? Jo, den beskrev en värld i rörelse och förändring.
I själva verket är vi alla marxister antingen vi vet om det eller inte. En bonde köper inte en ko som strax ska förvandlas till en hög kemikalier genom att dö. Han köper en som han tror har framtiden för sig. En grabb köper inte en begagnad moped som strax ska bli skrot. Han köper en som han tror ska hålla ett tag.
Den marxistiska lagen om alltings förvandling gäller även mänskliga samhällen. Kapitalismen har överlevt sig själv och är dömd att braka ihop. Det är vår uppgift att leda förloppet till något gott, annars går vi alla under i svält, krig eller förgiftning. I vilken skola får eleverna höra något om det?
De mäktiga vill ha ett stillastående samhälle där de får behålla makten. Därför är marxismen det mest förbjudna i skolan.
Skolan håller på "objektiviteten", myten att alla åsikter har samma värde. Det eleverna möter är alltså inte verkligheten utan olika åsikter om verkligheten. Dit hör exempelvis religioner. Om dem borde man säga:
– Nu ska vi studera det mänskliga tänkandets historia. Den kan indelas i förvetenskapligt och vetenskapligt tänkande. Inom det förvetenskapliga fanns ett antal religioner. Eftersom några lever kvar kan vi titta lite på dom…
Till åsikterna hör också de politiska partiernas idéer. Sossarna tycker… Moderaterna menar… Men det viktiga borde inte vara vad partierna säger sig mena utan vad de representerar! Det man förr kunde se på deras namn: arbetarpartiet, bondeförbundet. Partierna har sin roll i klasskampen, fast de nu förnekar det och vädjar till alla samhällsgrupper för att få deras röster.
Klasskampen förtigs i skolan. Åsikter ska "respekteras" som om de vore heliga. Men åsikter ska inte respekteras, de ska diskuteras. Så att man kan ändra dem om de strider mot ens verkliga intressen.
Eleverna borde ha rätt att definiera sig politiskt. Människan får sin ställning i förhållande till produktionsmedlen. Antingen äger man produktionsmedel och då har man intresse av att privatägandet bibehålls. Eller också äger man inte produktionsmedel, då blir man lönarbetare och har intresse av att samhället blir socialistiskt.
Antingen äger man skolor och då kan man stjäla skattepengar på ägandet. Eller också jobbar man i en skola där syftet inte är vinst utan god undervisning.
Vi måste föra en klasskamp om skolan. Överklassen vill hålla eleverna i okunnighet. Den har också lyckats förvirra lärarna. Lärare sitter i personalrummen och gråter och vill lämna jobbet därför att de inte begriper varför de har det så jävligt. Tala om det för dem!

Det mesta av här skrev jag i en krönika 1978, alltså för över trettio år sedan. Då fanns inte sk friskolor där riskkapitalister kunde stjäla miljoner av skattepengar. Nu måste vi kämpa för att avskaffa privatägda skolor. Men för det ska vi inte glömma att bekämpa skolans fördummande innehåll. Som är lika viktigt att avslöja nu som då.
Det handlar som alltid om klasskamp. Men vilka står i dag på arbetarklassens / löntagarnas sida? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar