söndag 1 juni 2014

När man slog ihjäl de gamla


 I min ålder söker man sej gärna till böcker om gamlingar. Jag hittar Ivar Lo Johanssons Ålderdoms-Sverige. Han skriver att det i Tidersrums kyrka i Östergötland ”så sent som 1932 återfanns en klubba som enligt en mängd sockenbor använts som ätteklubba”. En gamling berättar:
      – Då när di vart gamle, så slo di ihjäl döm mä den. Dä va ett allene långt skaft. Då skulle hela släkta hålle i, när di slo te.
      Ivar Lo skriver att en östgötsk riksdagsman, godsägare Burén på Boxholms säteri, under 1800-talet motionerade om återinförande av ätteklubbor för att lösa åldringsvårdens problem.
       Numera, menar Ivar Lo, fredar man sitt dåliga samvete genom att bygga snygga ålderdomshem. Där tvingas pensionärerna vara med på andakter och ”efteråt bjuds det som belöning på kaffe”.
      Kärlek mellan gamlingar vill man inte veta av, skriver Ivar Lo. Vid den tid när han gav ut sin bok hörde jag själv någon berätta att en kommunalpamp i Östra Husby där jag bor förebrått de intagna på ålderdomshemmet: – Jaså, det har varit samlag här!
      Ivar Lo tyckte att gamlingar borde få gifta sig på hemmen, men prästen menade att äktenskap är till för fortplantning. Och släktingarna ogillade tanken ”för om åldringarna blir lyckliga så dör dom aldrig”.
      Nå, tiderna förändras. Man kommer inte att råka ut för släktklubban eller ättestupan. Klubban från Tidersrums kyrka lär numera finnas på Nationalmuseum. Men har den verkligen använts att slå ihjäl gamla med?
      Historikern Birgitta Odén har granskat fenomenet. Ordet ättestupa förekommer i svenska språket först i mitten på 1600-talet. Den enda historiska källa som nämner det för förkristen tid är en isländsk mytsaga, en skämtsaga, som inte var avsedd att tas på allvar utan skulle locka till skratt.
      Ättestupan och ätteklubban har kanske aldrig funnits. Men önskan att bli av med olönsamma gamlingar finns kvar. Tills åldringsvården blivit privatiserad. Då kommer det alldeles säkert att finnas några som önskar oss ett långt liv, nämligen de direktörer som ska driva skattefinansierade privata ålderdomshem och tjäna pengar på oss!
      
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar