lördag 21 juni 2014

Men TV:n lever och lockar poeter!


I går körde vi med verser om TV. Låt oss fortsätta med det och se om det finns något mer rimmat om dumburken. Så här skrev Alf Henrikson:

Televisionen och pressen
bör tillgodose många intressen.
Men de mångas intressen är få.
Annars skulle det aldrig gå.

Povel Ramel klagade så här:

Men ve och fasa, filmen har blitt bortbytt.
Och i dess ställe kommer extra sportnytt!

Poeten Ove Klinthäll skrev:

Reklam vill man numera hava i rutan
men varför ska det va så bra?
Då köper vi sånt som vi helat vill va utan
och sånt som vi knappast vill ha!

Själv kan jag kanske bidra med en limerick:

En rikeman hos Uncle Sam
ur sin aktieportfölj titta fram,
sa att krig ska vi ha
för dom gör sej så bra
uti dumburkens nyhetsprogram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar