onsdag 4 april 2012

Religiösa lärare ska vi inte ha


I gårdagens Svenska Dagbladet kunde man läsa att lärare har svårt med ämnet religionskunskap. I klassrummen kan finnas elever från hem med olika religioner, det kan bli diskussioner och bråk. Då borde läraren börja med att hävda vad som gäller för alla religioner: de är medeltida vidskepelse och kulturell efterblivenhet från en tid då bristande vetande måste ersättas av gissningar och tro.
   
De flesta svenskar har dessbättre ingen religion. Det betyder inte att religionskunskap blivit betydelselös. Men undervisningen bör vara förnuftig. Enkla baskunskaper bara.
Varje trosriktning har sin naturliga utvecklingskurva, precis som allt annat här på jorden. En religion kan starta som en befrielserörelse som kristendomen i det ockuperade Palestina på Jesu tid. Sen övertas den av mäktiga grupper och blir en social kontrollapparat som katolska kyrkan eller ayatollornas islam för att till slut bli ett rent affärsföretag som amerikanska samfund eller pingströrelsen eller Livets Ord.

I en fördjupningsdel – eller för att det hela ska bli lite roligare – kan man också visa var det religiösa tänkandet hämtat sitt material. Nilen svämmar över i 40 dagar och Jesus vandrar 40 dagar i öknen. Månen går ner första dagen, är borta andra dagen och återuppstår på tredje dagen, därför får Jesus göra likadant.
Man kan också berätta om de kastratsekter som föregick kristendomen och kan ligga bakom kristendomens märkliga sexualfientlighet. Eller är det så att kristendomens gud är den första ensamguden – som skapades utan någon kvinnlig partner – och att kristendomen därför måste förtränga och skuldbelägga allt som har med sex att göra?
Andra religioner måste ha liknande bakgrundsmaterial som kan vara värt att känna till.
I ett klassrum där flera religioner är representerade kan ingen påstå att någon av dem är sannare än de andra.
Se där uppslag till tankeväckande diskussioner i klassrummen!

Att tolerans inte är ett kristet eller ens moraliskt utan ett rent praktiskt begrepp kan man också lära ut.
Att allt blir bättre om man inte stjäl eller slår ihjäl varann, det har människorna vetat långt före kristendomen.
Handelsmän begrep tidigt att man måste tolerera judar och greker och andra konstiga figurer om man ville göra affärer med dem. För oss svenskar är det också praktiskt att tolerera människor av främmande ursprung om vi ska kunna leva ihop med dem i vårt nuvarande mångkulturella Sverige. Det har inget med kristna värden att göra, för kristendomen hör historiskt sett till världens mest intoleranta religioner.

Våra lärare måste förmedla kunskaper, inte vidskepelse. Bibeltrogna sökande till lärarhögskolorna bör avrådas från att bli lärare. De kommer inte att kunna lura särskilt många elever, i stället kommer de att fördjupa deras misstro mot skolan, och den är stor ändå, åtminstone bland arbetarklassens barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar