onsdag 18 april 2012

Jag har en gammal Nokia


Det är klart att jag har en mobiltelefon. Men en gammal som jag bara ringer med. Om den kan något annat vet jag inte. Fotografera kan den inte.
I mitten på 1980-talet var mobilen ett attribut för de rika, en yuppienalle. Nu är den var mans egendom. Och en hel värld ryms i avancerade mobiler, vännernas nummer, bilder, musik. Mobilen har visst också blivit ett kreditkort. Handla nu, betala på nästa mobilräkning!
Eller låna. Sms-lånen kom på våren 2006. Tre år senare hade kronofogden 47 000 ansökningar om betalningsförelägganden för obetalda sms-lån.

Ungdomar har mobiler som kan lite av varje. I genomsnitt skickar svenska ungdomar 30 sms om dagen. (Sms betyder Short Message Service.) Många stänger aldrig av mobilen, inte ens på natten.
Tonåringar som är trötta på sin mobil "glömmer" den i jackfickan när de lägger jackan i tvätten. Det händer att ungdomar som isoleras från mobilen drabbas av ångest. Av 14–18-åringar har 85% lagt ut bilder av sig själva på internet. Många hamnar där på kränkande bilder.

I Sverige är vi 9 miljoner invånare och har över 10 miljoner mobilabonnemang. Än mer överraskande är kanske att var tredje afrikan också har det.
Förr sa man Hur mår du? Nu säger man Var är du? Frågan har blivit titeln på en läsvärd bok om handlar om den här grejen som förändrat tillvaron för miljoner människor, både barn och vuxna: VAR ÄR DU? av Katarina Bjärvall (Ordfront).

Hur skadlig mobilstrålningen är vet ingen. Vi får en lista på de sjukdomar den kan tänkas orsaka från huvudvärk till cancer.
Och hur ser mobilens framtid ut? Den har blivit billigare och sämre, helst ska vi byta den varje år. Samtidigt har den fått många obegripliga funktioner som tar tid att komma underfund med. Snart kanske vi får vårt personnummer till telefonnummer.

Till slut rekommendera Katarina Bjärvall oss att ha mobilen i fickan, avstängd och helst bortglömd. I den glömskan finns en frihet, säger hon. Och det tror jag på.
                                                                                       


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar