söndag 18 oktober 2015

Hur svårt att rädda världen?


Den frågan ställde Johan Ehrenberg i tidningen ETC den 17 oktober 2015.  Och svarade själv att det inte borde vara svårt alls. Om vi vore förnuftiga och tog vara på det som erbjuds oss.
Vi får 120000 TW från solen varje sekund och behöver bara 16 TW för att försörja all energianvändning människan behöver. Om vi hade börjat med solenergi 1979 när vi pratade om sol och vind första gången, då hade jorden aldrig haft ett klimathot överhuvudtaget.
Det är fullt möjligt att belägga alla tak och vägar med solceller och göra mer elenergi än människan behöver.
Vi skulle alltså kunna klara oss bra utan kol och olja. Vi, de flesta av oss alltså.
Men mänskligheten består av två slags människor: de som vill tjäna på andra, och de som vill tjäna varandra.
Rent tekniskt skulle elbilar kunna ersätta bensinen redan i dag. Men det ligger starka ekonomiska intressen bakom tillverkningen av bensinbilar och bakom oljan och bensinen också.
Kapitalister.
Kapitalismen är ett människofientligt system som vi borde ha gjort oss av med för länge sedan. Det naturliga systemet heter socialism.
Att vi inte redan infört socialismen är en gåta. Låt oss inte vänta längre!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar