söndag 2 december 2012

Sådan är kattisalismenOm man har katt är man glad över att inte ha hund. Katten är ingen lydig undersåte. Jag kan inte vara en härskare som kan ge order. Jag får finna mej i att möta en jämbördig varelse med egna önskningar och eget temperament, någon vars vilja jag måste tyda och ta ställning till. Mycket har sagts om katter, här är några citat av dom man kan hitta på nätet:  

Ingen katt ser något som helst skäl att lyda ett annat djur, inte ens ett på två ben.
Man kan äga en katt men man kan inte bestämma över den.
Sina lustigaste, vackraste och mest överraskande ställningar intar katten endast när man inte har någon kamera till hands.

Jag har en bestämd är erfarenhet av umgänget med vår katt, här formulerad på vers i det som nu får bli DAGEN DIKT:

Katten skiter varje dag
Tömmer lådan det gör jag
Strax så är hon där igen
Åter får jag tömma den
Jag är trött på skit och piss men 
konstaterar med ett stön:
Sådan är kattpissalismen
Otack är den armes lön.

Den här katten heter Nippran. Hon lär vara gammal, sådär femton år, och har bott hos oss tio år. Hon är socialist förstås. När jag läste upp ovanstående vers för Inga och henne, så märkte jag att hon förstod den eleganta anspelningen i slutraderna. Hon la sej i mitt knä och spann så uppskattat och belåtet. 

1 kommentar: