torsdag 7 juni 2012

Vi har alla en uppgift i livetPå 1700-talet fanns det en gubbe som hette Anders Bachmanson. Han gifte sej till rikedom och adlades 1743 med namnet Nordencrantz och gick till eftervärlden som en av våra främsta nationalekonomer. Han är känd för att ha sagt:
– Många fattiga är ett lands rikedom.
Han räknade alltså inte de fattiga till landet. Då måste landet ha bestått av de rika. Och deras rikedom bestod då av de fattiga som alltså gjorde de rika rika. Ni hänger väl med?
– Många fattiga är ett lands rikedom.
Det låter välbekant även i dag. Antalet fattiga ökar. Alltså ökar landets rikedom. Och det stämmer ju eftersom de rika i dag blir allt rikare.
Den som vill öka landets rikedom bör efter denna logik se till att antalet fattiga ökar. Och är det inte precis vad våra makthavare gör? Med stöd av landets samlade ekonomiska sakkunskap.
Nationalekonomi är inte en sanningssökande vetenskap, den är en kvasivetenskap till salu. Ekonomer säljer sej.
En av de som mest skamlöst ställt sin begåvning i de rikas tjänst är Bo Södersten. I slutet av 1992 skrev han i DN och delade in svenskarna i närande och tärande. De närande var landets två miljoner privatanställda. De tärande var närmare fem miljoner, främst de offentliganställda men också pensionärer, arbetslösa, sjukskrivna och asylsökande.
Om en lekskola eller ett servicehem privatiserades förvandlades personalen från tärande till närande.
Jag undrar om 1700-talets Anders Nordencrantz skulle ha räknat enbart de fattiga privatanställda till "ett lands rikedom" eller om han skulle ha räknat oss andra dit också.
Vart regeringen Reinfeldt räknar oss vete fan. Men att vi ska göra de rika rikare, det vet vi. Jag antar att vi ska glädja oss åt att ha en uppgift i livet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar