onsdag 20 juni 2012

Jag kanske har haft alldeles felMin blogg om ABF den 13 juni har uppmärksammats. Både av folk som håller med och av såna som protesterar. Någon har skickat mej boken "ABF hundra år" som jag läst.
Av den framgår att en del av ABF:s tidiga företrädare, t ex Rickard Sandler, var marxister, men det visar sej också att marxismen försvann och aldrig fick plats som studieobjekt i rörelsen. Marxisten Sandler skrev den betydelsefulla skriften Samhället sådant det är. Ett halvt århundrade senare konstaterade Olof Palme att något liknande därefter inte skrivits.

Sen ägnade sej ABF åt borgerlig bildning. Richard Sandler omtolkade socialismen och gjorde den liktydig med en välfärdspolitik av folkhemsmodell.
Per Sundgren skriver i sitt bidrag om ett "etablerat bildningsbegrepp". Den goda kulturen fanns och uppgiften var att sprida den till de obildade massorna.
Alltså inte att skapa en arbetarkultur. Inte som August Palm menade att "skapa ett folkligt alternativ till det klassiska bildningsarvet". Det är ju precis vad jag har sagt. Var har jag fel?
Uppgiften var att åt arbetarklassen erövra den bildning som dittills varit ett privilegium för de högre samhällsklasserna, skriver Per Sundgren. Så var det nog.

Boken ABF hundra år har flera intressanta medarbetare. Sista kapitlet handlar om invandrarna, men den svenska arbetarklassen hittar jag ingenting om. Vart har de svenska arbetarna tagit vägen? Och var finns i dag socialdemokratin? Det är sånt jag tycker att studiecirklar borde syssla med.
Men vad nu! I Proletären 14 juni hittar jag en artikel med rubriken "Debatt om privatiseringar". Arrangörer var en studiecirkel inom ABF som studerat marxism under våren.
Om det är sant, om de finns sådana cirklar, då har jag haft alldeles fel och måste verkligen be om ursäkt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar