torsdag 1 mars 2012

Vart tog debatten vägen?


Det händer allt oftare att jag bläddrar tillbaka i mina pappershögar för att försöka utröna vad vi gjorde och vad vi försummade att göra inom arbetarrörelsen. Ibland gör jag förvånande upptäckter.

Ett papper berättar att företag la ner i Sverige och flyttade utomlands. Det var på förra regeringens tid och Göran Persson "hoppades att företagen skulle ta sitt ansvar". Men företag har ju inte ansvar för landet, de har bara ansvar inför sina aktieägare.

Privata företag ska vara asociala. Eftersom vår lagstiftning inte kräver något annat av dem.

I andra länder är det annorlunda, om man får tro de tidningsklipp ur Flamman och LO-tidningen som jag hittar i min samling.

I andra länder är det lag på att ägarna måste betala skadestånd till arbetarna om en fabrik ska flytta, står det. I Frankrike och Belgien regleras ersättningen i kollektivavtal. I Frankrike måste den minst vara en halv årslön. I Storbritannien och Irland utgår nittio veckors lön. I Spanien och Portugal stadgas en månadslön för varje anställningsår och dessutom lika mycket enligt kollektivavtal. I Grekland och Italien är skadeståndet två årslöner till varje anställd.

Om det hänt i Tyskland skulle Ericsson ha fått betala bortåt en halv miljard för vad de ställde till med när de flyttade till Skottland från Norrköping.

I Sverige är sånt alldeles gratis.

Var det verkligen så i andra länder att företag skulle tvingas att fråga om de hade råd att flytta eller lägga ner? Inte ljög väl Flamman och LO-tidningen?
Finns dessa lagar kvar i andra länder, lagar som vi borde ha haft i Sverige?

Och framför allt: Vart tog debatten vägen?

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar