lördag 24 mars 2012

Vad socialdemokrati är och bör vara


                                                              
Vad är egentligen socialdemokrati? Eftersom jag är så gammal att jag var med då den ännu fanns, ska jag än en gång tala om det för er yngre som kanske aldrig har hört talas om den.
Jag har det direkt från dess främste talesman, Ernst Wigforss, från hans tal i valrörelsen 1948. Det var på Fridhemsplan i Stockholm. Han stod där och talade en hel timme. På varsin sida om honom stod jag och min Inga och höll varsin röd fana. Wigforss hade just skrivit socialdemokratins efterkrigsprogram och sammanfattade partiets mål i tre punkter:
Full sysselsättning. Rättvis fördelning. Demokrati i näringslivet. Sen utvecklade han de tre punkterna.
Full sysselsättning betydde att hela folket hade arbete. Om sysselsättningen minskade skulle samhället skapa jobb. Monopolvinsterna skulle skäras bort och folk få så höga löner att de kunde köpa det som producerades.
Rättvis fördelning betydde solidarisk lönepolitik, lika lön för män och kvinnor, trygghet mot inkomstbortfall och folkpension som gick att leva på.

Den tredje punkten om demokrati i näringslivet var innehållsrik. Det var medan han utvecklad den punkten där på Fridhemsplan en solig dag i början av september 1948 som jag blev övertygad och hängiven socialdemokrat.
Demokrati i näringslivet betydde till exempel att man skulle producera för behov. Det skulle inrättas statliga affärsbanker så att kreditgivningen kunde styras med offentlig kontroll över kapitalmarknaden.
Staten skulle kontrollera byggnadsverksamheten. Tomtmark och hyreshus i städerna skulle ägas kommunalt. Även företag skulle kunna överföras i samhällelig ägo.
– Enskilda intressen ska underordnas de mål som gagnar hela samhället!
Demokrati i näringslivet betydde också offentlig kvalitetskontroll så att folk slapp att luras av reklam som ofta är vilseledande.

Och så var det demokratiseringen av jobben.
– Vi har fått skyddsombud på arbetsplatserna och vi har fått igenom arbetarnas rätt att förhandla om ordningen vid avskedanden. Men det är bara början. Vad det gäller är att driva fram ett arbetarinflytande över produktionens ledning.
Wigforss slutade:
– Vi vill ha väljarnas stöd för att omdana samhället i socialistisk riktning. Med demokratisering av äganderätt och förvaltning blir också en jämlik fördelning en självklar sak. Då är vi på väg mot den gemenskap av fria och likaberättigade medborgare som är målet för arbetarrörelsens strävan!

Inga och jag höll de röda fanorna och sjöng: Med socialdemokratin till seger är målet som förenar oss…
Socialdemokratin segrade och byggde en välfärd unik i världen. Sen satte samma parti efter Palmes död igång med att riva ner välfärden, skrota demokratiska arbetsformer, genomföra SAFs och Näringslivets önskelistor och skänka bort riksdagens makt till Bryssel.

Vem säger i dag: Vi vill ha väljarnas stöd för att omdana samhället i socialistisk riktning? Vem kräver: Full sysselsättning, Rättvis fördelning, Demokrati i näringslivet? Den som vill vara socialdemokrat borde göra det. För så är ursprunglig socialdemokrati.       

2 kommentarer:

 1. Mycket bra skrivit.Jag har fövisso aldrig varit socialdemokrat.Jag kommer heller aldrig och bli det.Det du skriver om socialdemokratin och dess tankar och ideer dâ tycker jag ändâ är bra.Men socialdemokrtin idag hâlle inte med om de värderingar som gjorde Sverige till ett socialt bra land.

  SvaraRadera
 2. Mycket bra! Vem säger det idag? JAG säger det.
  Och min önskan är att alla kloka människor stämmer in.
  Vi har fått en partitopp som är så korrumperad av pengar och makt och som lärt sig trixa med demokratin för att kunna sitta säkra på sina piedestaler. Fråga dem alla om de kallar sig socialist, så ser vi på svaret och den vilsna blicken, hur det står till med detta, medan de sätter hummern och champagnen i halsen. De är inga socialister. De har inte läst partistadagarnas Kapitel Ett om "den demokratiska socialismen".
  När de lämnar partiet, finns det åter hopp, anser jag.
  Tack för ordet.

  SvaraRadera