lördag 31 mars 2012

Kostnad för en är inkomst för en annan

Eftersom vi vanliga människor är klokare än dom som bestämmer tycker jag att jag kan ge råd åt politikerna i kommunen där jag bor. Här diskuterar man just nu nedläggningen av skolor. Politikerna vill lägga ner medan föräldrar och elever vill ha sina skolor kvar.

Om antalet barn minskar behöver man inte lägga ner skolan. Man kan i stället säga:

– Va bra! Nu kan vi minska skolklasserna till femton elever och dela upp storpluggen till trivsamma småskolor!

Om antalet gamlingar ökar ger det också möjligheter:

– Va bra! Nu blir det nya jobb i vårdsvängen. Arbetslösheten kan avskaffas!

Det blir för stora kostnader, får vi höra då. Men det som är kostnader i ena änden är ju inkomster i den andra. Den fina pensionärsvinter vi har bakom oss har inneburit vinst för kommunen som sluppit betala snöskottning, men den har samtidigt inneburit stor förlust för de arbetare som skulle ha skottat snö.

Vi kan åter erinra om Tage Danielsson som sa: Jag är inte ekonom, men ett vet jag: allt beror på hur man räknar.

Och nu kommer vi fram till det jag egentligen vill säga med den här bloggen.

Vi får veta att vi producerar undervisning, vård och omsorg till en kostnad av såochså många miljoner. Vänd på det! Säg att vi producerar undervisning, vård och omsorg till ett värde av såochså många miljoner!

Sätt det på pluskontot där det hör hemma!

För du tror väl inte att en skola blir en pluspost först när den privatiseras? Eller en klinik? Eller ett vårdhem?

Nej så dum är du inte.

Att de flesta av oss är klokare än dom som bestämmer är ändå en god sak. Att vända på allting är inte att vända världen uppåner. Det är att vända den rätt igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar