söndag 27 december 2015

Författarna tog inte chansen


I ett gammalt nummer av tidskriften Tidsignal hittar jag en artikel med rubriken Författarförlaget debuterar. Det måste ha varit i april 1970 som vi startade eget förlag. Svenska författare skulle ta över förläggarnas roll och inte låta affärsmän tjäna sej rika på våra böcker.
Vi skulle själva bestämma vilka böcker vårt förlag skulle ge ut. Det skulle vara våra bästa verk. Med dem skulle vi konkurrera ut Bonniers och Norstedts och själva ta förtjänsten av vår begåvning och vårt skapande.
Det gick naturligtvis inte. Författarna såg plötsligt en möjlighet att få ut sina refuserade manus, böcker som deras förläggare inte velat ge ut. Till Författarförlaget kom högar av manus som annars skulle ha hamnat i olika papperskorgar.
Även jag gav ut en bok på Författarförlaget. Hur mycket den sålde minns jag inte. Den hade ett uselt omslag av Slas, Stig Claesson, och hör inte till de böcker jag är stolt över.
Författarförlaget existerar inte längre. Det köptes upp av en kapitalist och privatiserades så att författarna förlorade kontrollen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar