onsdag 12 juni 2013

Facken måste ha socialism som målSom gammal medlem i Typografförbundet har jag trott att alla LO-förbund haft kravet på socialism inskrivet i sina stadgar. Nu läser jag att Livsmedelsarbetareförbundet haft det men strök det 2005. Och att det nu återtagits av Livs vid dess senaste kongress. Mot ledningens vilja!

Så nu lyder stadgans paragraf 1 så här: "Förbundets uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället utifrån en socialistisk och feministisk grundsyn samt att under demokratiska former medverka till en socialistisk samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati."

Medlemmarna i Livs får beröm i vänsterpressen. Proletären kommenterar på ledarplats: "För vår del menar vi att fackföreningar måste vara socialistiska, om de fullt ut skall tillvarata sina medlemmars intressen. Utan socialism som mål lämnas arbetarklassen till evigt trampande i det kapitalistiska ekorrhjulet."
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar