fredag 27 juli 2012

Om Kristdemokraternas bakgrundSverigedemokraterna beskrivs som ett parti grundat av personer med nazistiskt förflutet. Så är det säkert. Men man hör aldrig att vi har ett parti i regeringen med samma bakgrund, nämligen Kristdemokraterna. Partiet konstituerades våren 1964 under namnet Kristen Demokratisk Samling KDS och fick en pressombudsman som hette Lennart Aae.
Om honom skrev tidningen Arbetaren att han "skolats i Göran Assar Oredssons Nordiska Riksparti – den mest extrema nazistorganisationen i Efterkrigssverige med bl a oförtäckt judehets på programmet". Tidningen publicerade också en dikt av Lennart Aae om politisk ståndaktighet. Den slutade:

Vem är då denne ensamme kämpe,
som varken ger eller tager någon frist,
och vars anlopp inte hat och dån kan dämpe?
Jo, hans namn är nationalsocialist.

Stockholms-Tidningen skrev om en lärare Folke Dahlström som blivit avdelningsordförande i KDS att han varit verksam i Lindholms nazistparti och ansvarig utgivare av partiets ungdomsorgan Ungt Folk. När han intervjuades om sitt förflutna sa han:
– Vad som hände för tjugo år sedan har ju ingen betydelse i dag.
På frågan om ungdomen var dålig, t ex den ungdom han undervisade på läroverket i Jönköping, svarade han:
– Ja! Ungdomen präglas av slapphet och hållningslöshet. Ungdomen ska ha fasta normer att handla efter och vill ha fasta normer.

Den som vill (och orkar) tränga in i Kd:s bakgrund kan läsa partiets Val-Extra från 1964. Där står:
"Vad som behövs i dag är en kristen förnyelse av hela vårt samhällsliv och den förnyelsen kan inte få något starkare stöd av riksdagsmän, klavbundna av partiledningar med materialistisk inriktning, utan endast av fria kristna riksdagsmän, som inte känner sig stå i lydnadsförhållande till någon annan än Jesus Kristus."
Är det Kd:s uppfattning om demokrati även i dag?

KDS skapades på uppmaning av pingströrelsens ledare Lewi Pethrus som den 24 januari 1964 skrev i tidningen Dagen en uppmaning att bilda ett nytt parti. Första partiprogrammet skrevs av Harald Ljungström som tidigare varit verksam i nazistiska SNF.
Sverigedemokraternas bakgrund tjatas det om, medan Kristdemokraternas förflutna förtigs. Det finner jag märkligt.
     

  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar