tisdag 12 april 2016


Det händer att jag får en vers av min favoritpoet Ove Klinthäll som är så angelägen att jag känner att den bör gå vidare till alla vänner och bekanta. Här kommer en sådan med rubriken Gläd dig flykting!

Plågas du av nöd och svält,
Får du bo i flyktingtält?
Gläd dej, gläd dej Gud är med dej.
Har du skadats, har du blött,
är ditt fosterland förött?
Gläd dej, gläd dej, Gud är med dej.
Har du ingenting att äta,
Plågas du av köld och väta?
Gläd dej, gläd dej, Gud är med dej.
Är du trött av flykt och vaka,
Gläd dej, gläd dej, Gud är med dej.
Är du långt från dina kära,
Har du inget att förtära?
Gläd dej, Gud är alltid nära.
Har du ont i dina tänder?
Tag en plågas dag i sänder!
Gläd dej, du är i Guds händer.
Till allt gott han plågan vänder.
Minns, du får det högsta priset
när du snart når paradiset!

Gud är god, det måste man ha klart för sej. Men det reser ett logiskt problem. För det som är gott för den ena är ont för den andra. I en tvekamp är segern god för den som segrar men förlusten ond för den som förlorar. Gott och ont är alltså beroende på ur vems synpunkt man väljer att se det.
     Inga kommentarer:

Skicka en kommentar