onsdag 25 november 2015

Demokrati kräver socialism!


En fråga tränger sig på: Hur läng ska vi stå ut med monopoliseringen i näringslivet?
Fyra storbanker kontrollerar finansvärlden. Några få familjer äger svensk industri. Livsmedelshandeln har fyra mäktiga aktörer. Några få familjer äger den dominerande svenska pressen. Ägandet ger makt.
Demokratin borde kräva att vi alla var ägare och därmed att vi alla hade makt.
Demokrati kräver socialism.
Vad väntar vi på?   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar