onsdag 9 juli 2014

Våra erfarenheter är sej lika


Överheten är alltid nöjd med det den gör. Så är det i dag, och så var det på 1800-talet, då Fredrik Reinfeldts föregångare fick beröm även av dem som drabbades, om man får tro detta klipp från en dåtida arbetartidning:

Nog slet jag mycket ont,
Per Person sade,
strax innan hungern honom
uti graven lade.
Men dock en tröst jag har,
och det en god, min själ:
Uti ett ordnat samfund var det
som jag svalt ihjäl!

Dagens Alliansen tycker sej också ha skapat ett ordnat samfund. Överhetens åsikter är sej lika från tid till tid. Tyvärr är de drabbades erfarenheter det också.

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar