fredag 25 juli 2014

Privatisering är stöld från oss alla

I Proletären läser jag att Nybros allmännytta säljs ut trots folkligt motstånd: Måndagen den 7 juli klubbade ett oenigt fullmäktige igenom utförsäljningen av en sjättedel av Nybro kommuns kommunala bostadsbestånd samt ett flertal fastigheter med kommunal verksamhet. Sen står det: "Den politiska majoriteten Socialmoderaterna, S och M, röstade enhälligt för utförsäljning och valde att slå dövörat till de folkliga protesterna." Socialmoderaterna, ett elakt men träffande uttryck. Det tycks bli allt vanligare att allmännyttans tillgångar privatiseras. Vad är det annat än stöld från oss som äger allmännyttan? Det första vi måste kräva av höstens nya regering är en lagändring som förbjuder privatiseringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar