lördag 20 juli 2013

In med marxismen i skolan!Det har hänt att jag försökt lära ut marxism till läsare som inte fått lära sej marxism i skolan. I Trälarnas fruktan 1978 lät jag 12-årige Vicke få veta av 60-årige Emil vad arbete är. Emil sa:

– Ta bort allt mänskligt arbete från en kaka bröd. Tar du bort bagarens arbete får du mjöl. Ta du bort mjölnarens arbete får du säd. Tar du bort bondens arbete får du utsäde. Där finns alla tidigare bönders arbete. Tar du bort det får du vilt växande rågstrån. Om du vill äta dom får du krypa omkring på alla fyra och beta som en ko. Det gör du inte. Alltså äter du inte råg, du äter arbete.
– Jaha! sa Vicke.
– Detsamma gäller hus och kläder, sa Emil. Allt du ser omkring dej är arbete. Du äter arbete, du bor i arbete, du klär dej i arbete.
– Jaha! sa Vicke.
– Jaha, sa Emil. Och om man ska få göra det, då måste man göra sitt. Man måste arbeta. Men dom som äter bäst och bor bäst och klär sej bäst, det är människor som inte gör ett skvatt.
Vicke teg och tänkte. Känslan av att förstå något fyllde honom alltid med en stor glädje. Det hände inte ofta men var lika förunderligt varje gång.

Den glädjen skulle vara lika stor hos barn som fått den här kunskapen av sin lärare i dagens skola. Det borde de kunna få. Vi har ju ett segregerat samhälle numera. I överklassens bostadsområden kan man fortsätta med borgerlig undervisning. I underklassens bostadsområden kan man lära ut marxism. Eller skulle kunna. Om inte överklassen hävdade rätten att bestämma där också.  1 kommentar:

  1. Och vem ordnar det faktum att viss jord ger mycken avkastning och annan jord ger lite? Varje lantbrukare i världen kan avslöja falskheten i marxismen, men så har ju "bonden alltid varit kommumismens fiende".
    ÄR en durumvetelimpa från Toscana lika mycket värd som en råglimpa med bark i från Gästrikland, för att det tog lika mycket "tid" att tillverka dem?
    Tror man det har man aldrig smakat italienskt bröd!

    SvaraRadera