onsdag 23 november 2011

Dagens dikt

Den här dikten hittade jag i studenttidskriften Argus, nr 1 1977 och tyckte den var värd att rädda åt eftervärlden, här något förkortad. Den hade titeln "Goda råd till min Sonson om jag hade någon".


Att tänka ädelt, tänka stort,
min vän, det lönar icke mödan;
de dumma, som det hafva gjordt
ha knappt haft penningar till födan.

Wänd ryggen till de arma som
blott fattigdomens börda kände;
det endast stöter ögat, om
du måste se såndt der eände!

Till goda verk du dock formellt
ibland må ge en slant ur kassan.
Gör gerna godt officiellt;
det imponerar uppå massan.

Så skall du snart ditt namn ha fått
med ädelmodets namn besmetat,
men var ej dum att göra godt
om mensklighten ej får vetat.

Åt menskokärlek säg adjö
och ge humaniteten fanken!
Hur lyckligt kan du icke dö
blott du har pengar uppå banken.


Som upphovsman angavs en pseudonym, Juvenalis J:or, helt okänd. Dikten sades vara hämtad ur "Per Björnssons efterlämnade papper". Om man googlar Per Björnsson får man veta att han levde mellan 1636 och 1726 och var från Osby i norra Skåne. Tydligen en småförbrytare, skyldig till överfall och plundring. Men kanske också poet. Ganska lik Kellgren. Hade Kellgren läst honom när han skrev Salig Dumbom? Har Anna Maria Lenngren fått titeln till sin dikt "Till min k dotter om jag hade någon" från honom? Det får vi aldrig veta men man kan ju alltid spekulera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar