söndag 6 november 2011

6:e november – en dag att minnas

I dag är det den 6:e november. Denna dag dog Gustav II Adolf i Lützens dimmor 1632. Denna dag höll August Palm sitt första föredrag i Sverige 1881. Det ena har lärarkåren trummat i sina elever nästan så länge vi haft skolor i Sverige. Det andra har de hemlighållit för sina elever i hundra år.

Att Gustav II Adolf dog 6 november 1632 är en flugskit i historien jämfört med det faktum att tanken på svensk demokrati planterades av August Palm den 6:e november 1881.

Det skedde på hotell Stockholm i Malmö. I översättning från hans märkliga halvdanska skulle rubriken lyda: Vad vill socialdemokraterna? Han talade om internationalism, klassgränser är viktigare än nationsgränser, han menade att religion är en privatsak som inte ska predikas av präster och läras ut i skolor, och – framförallt – han uppmanade arbetarna att organisera sig!

Han sa också någonting som kunde vara hämtat från vår egen tid. Han sa sig vara misstänksam mot överklassen, ty då den kommit med i striden för arbetarklassens frigörelse har de fattiga alltid blivit bedragna. Slutsatsen blev att arbetarnas frigörelse måste vara deras eget verk.

Kan ni tänka er att svenska skollärare skulle meddela sina elever vad August Palm sagt på dagens datum den 6:e november och i sina senare föredrag runtom i Sverige? Jag kan det inte.

Den svenska lärarkåren har aldrig lärt ut arbetarrörelsens historia. Ingenting om klasskamp, fackföreningsrörelse eller arbetarklassens roll i välfärdsbygget under efterkrigstiden. Skolan har aldrig lärt oss vad vi haft att försvara, därför står vi nu hjälplösa när borgarpacket med "det nya arbetarpartiet" river ner välfärden.

Hur skulle det vara om den svenska lärarkåren medgav sin skuld och tog sig samman – innan det är för sent. Om det nu inte redan är det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar