tisdag 27 september 2011

Lite om skolan

Den här krönikan skrev jag inte i går, den skrev jag för ungefär 30 år sen. Om skolan.
Jag skrev att vår folkskola skapades samtidigt som Marx och Engels började skriva Kommunistiska Manifestet. Som aldrig kom in i skolan.
Marxismen kom att beskriva en värld i rörelse och förändring. Det gällde att se på vilket stadium varje sak befann sig på sin väg mot förvandlingen. Och var man kunde ingripa och styra förloppet.
Det var inget krångligt. En bonde köper inte en ko som strax ska förvandlas till en hög kemikalier genom att dö. Han köper en som han tror har framtiden för sig. Själv köper du inte en begagnad moped som strax ska bli skrot, du köper en som du tror kan hålla ett tag.
Den marxistiska lagen om alltings förvandling gäller även mänskliga samhällen. Kapitalismen har överlevt sig själv och är dömd att braka ihop. Det är vår uppgift att leda förloppet till något gott, annars går vi alla under i svält, krig eller förgiftning.
De mäktiga vill ha ett stillastående samhälle där de får behålla makten. Därför är marxismen det mest förbjudna i skolan.
Skolan håller på "objektiviteten", myten att alla åsikter har lika värde. Det vi möter där är alltså inte verkligheten utan olika åsikter om verkligheten. Dit hör exempelvis religioner. Om dem borde man säga så här:
– Nu ska vi studera det mänskliga tänkandets historia. Den kan indelas i förvetenskapligt och vetenskapligt tänkande. Inom det förvetenskapliga fanns det ett antal religioner. Eftersom några lever kvar kan vi titta lite på dem…
Till åsikterna hör också de politiska partiernas idéer. Sossarna tycker… moderaterna menar… Men det viktiga borde inte vara vad partierna säger sig mena utan vad de representerar! Det man förr kunde se på deras namn: arbetarpartiet, bondeförbundet. Partierna har sin roll i klasskampen, fast de nu förnekar det och vädjar till alla samhällsgrupper för att få deras röster.
Klasskampen förtigs. Åsikter ska "respekteras" som om de vore heliga. Men åsikter ska inte respekteras, de ska diskuteras Så att man kan ändra dem om de strider mot ens verklig intressen.
Eleverna borde ha rätt att definiera sig politiskt. Människan får sin ställning av sitt förhållande till produktionsmedlen. Antingen äger man produktionsmedel och då har man intresse av att privatägandet bibehålls. Eller också äger man inte produktionsmedel, då blir man lönarbetare och har intresse av att samhället blir socialistiskt.
Vi måste föra en klasskamp om skolan. Överklassen vill hålla eleverna i okunnighet. Den har också lyckats förvirra lärarna. Lärare sitter i personalrummen och gråter och vill lämna jobbet därför att de inte begriper varför de har det så jävligt. Tala om det för dem!
Ja, så skrev jag i den gamla krönika jag hittade bland mina papper. Den var daterad maj 1978. Se där vad man hade i huvet på den tiden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar