tisdag 20 oktober 2015

Ett demokratiskt problem!


I Proletären 10 september läser jag att den bortre gränsen i sjukförsäkringen ska tas bort. I dag får ingen vara sjukskriven längre än 2,5 år. Sedan årsskiftet 2000 har uppskattningsvis hundratusen personer utförsäkrats av denna regel.
Vad ska man nu anse om detta? Vi lever ju i en demokrati. Där är det väl folkvalda som ska bestämma. Folkvalda har bestämt att ingen ska få vara sjuk längre än 2,5 år. Läkare kanske skulle bestämma att en sjukdom får räcka i tre år eller hur länge som helst.
Men läkare är inte folkvalda. Det de säger har ingen demokratisk relevans.
Så här står vi inför ett demokratiskt problem. Folkvalda har bestämt att en medborgare får vara sjuk 2,5 år, sedan är medborgaren frisk. Nu ska den gränsen tas bort. Från den 1 februari 2016.
Detta har folkvalda politiker bestämt. De har alltså avstått från en del av sin makt och överlämnat den till läkare som inte är folkvalda.
Det låter som ett demokratiskt problem!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar